skip to main content
Forbes Insider

4 pravidla, jak potomkovi úspěšně předat vedení rodinné firmy

1 minuta čtení

1) Mluvte s ním o tom. Setkal jsem se s řadou případů, kdy se zakladatel chystal předat firmu, ale vlastně se ani potomka nezeptal, jestli o to má zájem. Prostě to předpokládal, jenže potomek měl o své budoucnosti jiné představy.

2) Pokud to jde, zapojte ho do běhu firmy i několik let před předáním, a připravte jeho i firmu na to, že přijde jeho doba. Potomek tak bude mít možnost získat si mezi zaměstnanci respekt, což je velmi důležité. Stejně tak je zásadní stanovit si harmonogram přechodu potomka do hlavní funkce a stanovit si cíle, kterých by měl dosáhnout, aby v čase postupoval.

3) Vyšlete potomka na zkušenou do jiné firmy ještě předtím, než mu předáte tu vaši. Získá tak jinou perspektivu a zkušenosti zvenčí, které následně může uplatnit.

4) Odstřihněte svoji „pupeční šňůru“. V případě, že předání proběhne, nechte potomkovi volnou ruku a nechte ho, aby dělal chyby, ze kterých se poučí. Pro zakladatele je často velmi těžké nechat někoho vést firmu jinak, než to dělal on. Je ale důležité si uvědomit, že JINAK není nutně HŮŘ. Pokud potomkovi důvěřujete, buďte mu oporou, ne kontrolorem.