skip to main content

Sedm mýtů o Boženě Němcové (a proč byste ji měli číst zrovna teď)

3 minuty čtení

Právě dnes (možná!) uběhlo 200 let od narození nejvýznamnější české spisovatelky Boženy Němcové. Tuto nesmírně statečnou a pozoruhodnou ženu, jejíž dílo si každý Čech pamatuje už ze školní čítanky, ovšem i po dvou stovkách let obklopuje řada mýtů a legend. Na některé z nich jsme se rozhodli podívat. A třeba je i vyvrátit.

1. Božena Němcová (ne)patří do historie. A(ni) do povinné četby

Pokud vám s jejím jménem automaticky naskočí leda nudná povinná četba, možná je potřeba se do jejího díla podívat znovu. Dospělýma očima. Božena Němcová byla a je nesmírně moderní spisovatelka, která předběhla svou dobu. Invenční, nebojácná, otevřená, emancipovaná, kritická a zejména v nedávno publikované osobní korespondenci, čítající přes dva tisíce listů, velmi sebekritická, složitá osobnost.

Pokud máte k povinné četbě odpor, o to víc doporučujeme, abyste se do díla Němcové až teď v dospělosti znovu začetli. A nemusí to být Babička nebo Divá Bára – doporučujeme třeba její povídky, které vás nepochybně překvapí zcela současným pohledem na vztahy mezi mužem a ženou, na nevěru nebo kariéru ženy v oboru, který obvykle patří spíš mužům. Božena Němcová stojí za přečtení i ve třetím tisíciletí. Je to navíc jednodušší, než kdy dřív: knihy si v elektronické podobě můžete zdarma stáhnout na webu Městské knihovny v Praze.

2. Nejspíš se nenarodila 4. února

Ano, právě dnes si připomínáme její narození, datum 4. 2. 1820 je u jejího jména uvedeno i ve většině encyklopedií. Ve skutečnosti se v tento den nejspíš nenarodila. Jako pravděpodobnější se jeví, že je toto datum ve skutečnosti datem jejího křtu. Česká spisovatelka Božena Němcová se narodila ve Vídni jako Barbora Novotná, nemanželské dítě Terezie Novotné a panského kočího Johanna Pankela.

Ten si její matku ještě v témže roce vzal a Barbora přejala jeho jméno. Tak zní údaje ve vídeňské matrice. Mladá rodina se záhy přestěhovala do Ratibořic na panství vévodkyně Kateřiny Vilemíny Zaháňské, v jejíchž službách Pankel pracoval jako štolba.

3. Šlechtický původ? Spíš ne

Raději zcela pomiňme oblíbené spekulace, k nimž se cyklicky stále vrací populární historie nebo některé mainstreamové časopisy, že totiž malá Barunka ve skutečnosti nebyla dcerou Panklových, nýbrž utajeným nemanželským dítětem samotné „paní kněžny“ nebo snad její sestry Dorothey, které ji Panklovým daly „na vychování“.

Ačkoli tato vrstva aristokracie běžně měla v rodokmenu nemanželské potomstvo (levobočky neměli jen šlechtici muži, ale rodili se pochopitelně i šlechtičnám) a nejrůznější „schovanky“ nejasného původu se objevovaly i v rodině Zaháňských, teze o příbuzenském poměru Zaháňských a Boženy Němcové nebyly nikdy historicky podepřeny.

4. Babička je čtení pro děti

Není. Ačkoli je tento asi nejslavnější román Boženy Němcové předkládán už devíti- až dvanáctiletým dětem v rámci školní povinné četby, Babička: Obrazy venkovského života z roku 1855 je román určený zcela dospělému, zralému publiku a pro dětského čtenáře je vlastně úplně nevhodný. Pochopit hloubku lidské tragédie některých vyobrazených osob (nejen podstatu příběhu „šílené“ Viktorky, ale i úděl kněžny, postav Kristly a Jakuba nebo i životní příběh „babičky“) nedokážou mnohdy ani gymnazisté.

Němcová tuto knihu, v níž si idealizuje vlastní dětství, napsala v době své největší životní krize, po smrti nejstaršího syna Hynka, a mezi řádky idylických „obrázků z venkovského života“ prostupuje ve skutečnosti hluboký žal.

Reklama

5. Němcová je hlavně autorkou pohádek

Božena Němcová během svých mnohaletých cest po českých, moravských i slovenských regionech skutečně sbírala národní i regionální pohádky, báchorky, pověsti a báje, z nichž mnohé publikovala v desítkách sešitů (zejména ve 40. letech 19. století) i v ucelených sbírkách. Její Národní báchorky a pověsti nebo České pohádky jsou dodnes vděčným námětem i mnoha filmových zpracování, vánoční televizní evergreeny jako S čerty nejsou žerty, O statečném kováři, Pyšná princezna, Byl jednou jeden král…, Princ a Večernice, Hrátky s čertem nebo Čertova nevěsta pochopitelně do jednoho vycházejí právě z pohádek Boženy Němcové.

Mnohem více než pohádkám se však Němcová věnovala současnosti, o čemž svědčí desítky jejích dodnes nesmírně moderních vztahových povídek. Doporučujeme povídky a povídkové sbírky Karla, Sestry, Čtyry doby, Chudí lidé a Dobrý člověk. Budete nejspíš překvapeni.

6. Kouzlo korespondence

Jestliže je Božena Němcová i svým literárním dílem výborná, moderní, novátorská autorka a zejména její kratší prózy jsou i v dnešní době perfektně čtivé, stěžejní pro úplné pochopení jejího života, díla a uvažování jsou její dopisy. Božena Němcová napsala během svého života tisíce dopisů. V ohromném množství si korespondenci vyměňovala se svým manželem, dětmi, desítkami svých přátel, s vydavateli novin i knih nebo se svými mecenáši.

Teprve zde člověk nahlédne skutečnou povahu jejího bystrého úsudku a její duše – divoké, svobodomyslné, krásné, věčně hledající, pochybující a statečné. Němcová je zároveň fantastickou komentátorkou soudobého dění s přesnými postřehy o tehdejší české vlastenecké společnosti. Máte-li chuť, vřele doporučujeme. Kompletní Korespondence Boženy Němcové, čítající více než dva tisíce stran, byla v roce 2008 oceněna cenou Magnesia Litera za nakladatelský počin roku.

7. Němcová pro rok 2020

Jestliže podle aktuálních dat vyšla Babička už v celkovém počtu 345 různých vydání a v reedicích vycházejí i její další díla, Němcová stále inspiruje i nové a nové umělecké počiny. Nemluvíme jen o notoricky známých filmových zpracováních jejích děl, jako je Babička, Divá Bára či V zámku a v podzámčí. Jen o spisovatelce samotné bylo natočeno 12 filmů.

Matyáš Valenta a Corinna Harfouch ve filmu A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu

Z novější produkce určitě nevynechte brilantní česko-německý film A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu z roku 2005 nebo televizní doku-drama Obrazy ze života Boženy Němcové, kde spisovatelku v roce 2011 ztvárnila Lenka Vlasáková. V letošním roce připravuje čtyřdílnou výpravnou televizní minisérii Božena také Česká televize, v titulní roli se představí Anna Geislerová. V dívčích letech spisovatelku hraje Anna Kameníková (Linhartová).

Reklama
Reklama
Reklama