skip to main content
Vztahy v práci

7 ukazatelů, podle kterých poznáte, že vás v práci šikanují

3 minuty čtení

Neustále dostáváte podřadné úkoly. Na koberečku u ředitele jste už prakticky jako doma. Kolegové se vám smějí, za zády vás pomlouvají a dělají vám naschvály. Ne, to není výjev ze střední školy, ale realita mnoha zaměstnanců. Společným jmenovatelem je šikana na pracovišti. Jak ji ale rozpoznat od nevinného pošťuchování?

Krátký úvod aneb slovníček pojmů

Jednou z asi nejznámějších forem šikany je mobbing, tedy šikana ze strany jednoho či více zaměstnanců, případně celého pracovního kolektivu, a bossing neboli mobbing shora (tj. šikana nadřízeného nebo zaměstnavatele).

Dalším typem šikany je situace, kdy podřízení zaměstnanci využívají své kolektivní síly a šikanují svého zaměstnavatele nebo nadřízeného (tzv. staffing neboli šikana zdola). Specifickou formou šikany jsou případy, kdy dva či více zaměstnanců vzájemně soupeří o určité místo nebo povýšení (tzv. chairing). Někteří zaměstnanci jsou v takových případech ochotni jít tzv.  „přes mrtvoly“.

Čtěte také: 12 věcí, které byste na sebe v práci nikdy neměli prozradit

A jak tedy poznáte, že jste zrovna vy terčem šikany?

1) Nerovné zacházení a nepřiměřené kritické hodnocení

Máte pocit, že má váš šéf na vás jiná kvalitativní měřítka než na vaše kolegy? Jedním z hlavních znaků šikany na pracovišti je nevhodné chování s prvky nerovného zacházení ze strany kolegů, nadřízeného nebo zaměstnavatele. Hranice mezi ostrou, leč konstruktivní kritikou a nepřiměřeným kritickým hodnocením je ale často velmi tenká. Důsledky bezdůvodné či vystupňované kritiky nadřízených, stížnosti, šíření pomluv ze strany kolegů jsou nasnadě. Pokud máte pocit, že se k vám v práci chovají bezdůvodně mnohem hůř než k ostatním, začněte být na pozoru.

2) Zadávání nesplnitelných pracovních úkolů

Mezi časté projevy šikany na pracovišti patří ponižování, verbální napadání, šíření pomluv, vyloučení z kolektivu, zastrašování, zesměšňování, stanovování nereálných termínů, úmyslné zadávání nesplnitelných či naopak příliš jednoduchých úkolů. Zde bohužel neplatí ono známé: „Neber to jako překážku, ber to jako výzvu!“ Nesplnění úkolu se totiž často stává záminkou pro udělení důtky či jiných postihů na hlavu zaměstnance.

3) Ignorace a bagatelizace problémů ze strany nadřízeného

Někdy může mít šéf jen špatnou náladu, ale pokud dochází systematicky, opakovaně a dlouhodobě k přehlížení vašich problémů a vše, co uděláte, podléhá kritice, není něco v pořádku. Výsledkem může být vyřazení z pracovních aktivit, či dokonce fyzická izolace, např. přidělení pracovního místa do samostatné místnosti na konci chodby.

4) Ponižování před ostatními zaměstnanci

Špinavé prádlo by se nemělo nikdy prát na veřejnosti. Toto přísloví neplatí pouze pro rodinné vztahy, ale též pro pracovní záležitosti. Pokud na vás šéf nebo vaši kolegové ostentativně křičí před ostatními, nebo v jejich blízkosti trousí urážlivé poznámky na vaši adresu, měli byste popřemýšlet, nakolik se toto chování ještě slučuje s pravidly slušného chování a případně zda se již nejedná vůči vám o cílenou šikanu.

Čtěte také: Šikanovali ji, tak v šestnácti vymyslela aplikaci, která najde kamarády k obědu

5) Sexuální obtěžování

Nepříjemné otázky na soukromý život, sexuálně podbarvená konverzace, okukování či blízký tělesný kontakt mohou být už pouhou špičkou ledovce dokazující zastrašující a nepřátelské chování. Nepodceňujte to. Největší hrozbou je kumulativní charakter tohoto jednání – méně závažné formy obtěžování často přecházejí ve formy mnohem závažnější.

6) Na postavení nezáleží

Obětí šikany na pracovišti nemusí být, použijeme-li vojenskou terminologii, pouze „bažant“, ale může se jí stát i vysoce postavený manažer. Advokáti se s těmito případy setkávají stále častěji. Přednedávnem jsme se zabývali případem, kdy vedoucí české dceřiné společnosti velkého nadnárodního koncernu byl šikanován ze strany jednatele společnosti, což vedlo až k rozvázání pracovního poměru zaměstnancem, který odmítl takové jednání snášet.

7) Psychické problémy

Dlouhodobé ponižování a verbální snižování kvalit zaměstnance časem vede k psychickým problémům provázeným nespavostí, skleslostí, apatií apod. Jste-li soustavně vystaveni takovému tlaku, může tato zkušenost dlouhodobě negativně ovlivnit váš psychický stav. Časté jsou poruchy koncentrace, strach ze selhání a ztráta sebejistoty. Dalšími projevy mohou být trvalé bolesti hlavy, chronická únava, deprese nebo žaludeční problémy. Obvyklým vyústěním těchto problémů je dobrovolné ukončení pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele a pravidelná sezení v ordinaci psychoterapeuta nebo psychiatra.

Nebojte se bojovat

Zaměstnanců, kteří šikanu neřeší a raději vytrpí veškeré ponižující jednání z obavy ze ztráty zaměstnání nebo jiných negativních postihů, je značná část, zaměstnavatelé tak nejsou za své chování nebo za přehlížení tohoto problému postihováni. Pokud se setkáte s šikanou na pracovišti, obrňte se velkou dávkou trpělivosti a nebojte se bránit svá práva.