skip to main content
Forbes Insider

Jak sbírá zpětnou vazbu od svých lidí jeden z nejbohatších Čechů?

1 minuta čtení

Na Forbes Insider jsme dostali další dotaz k tématu vnitrofiremní komunikace.

Tentokrát se jeden z vás zeptal na způsoby sbírání zpětné vazby od zaměstnanců. V dobře fungujících organizacích se feedback poskytuje oběma směry, o čemž vědí své v českém Linetu, odkud přišla odpověď.


Zbyněk Frolík, majitel Linetu

V Linetu máme hned několik metod:

Jednak pomocí NPS testujeme nálady a spokojenost všech zaměstnanců v různých aspektech firemní kultury pravidelně jednou za rok.

Také děláme pravidelné hodnoticí pohovory na všech úrovních řízení společnosti, kde se samozřejmě ptáme i na zpětnou vazbu.

Kterýkoli zaměstnanec má jednou měsíčně přístup k majiteli i manažerům. Ve zvlášť k tomu vyhrazeném čase má možnost řešit, co ho pálí. K tomu máme coby vedení firmy dvakrát do roka se zaměstnanci hromadné setkání, kde se mohou lidé zeptat na cokoli a opačně.

Máme i schránky na tichou poštu, kde sbíráme podněty i anonymní a kritické reakce k problémům, které ve společnosti zaměstnanci vidí.

Osvědčil se vám jiný způsob? A jakým způsobem zpětnou vazbu zohledňujete ve svém dalším počínání? Podělte se o svůj pohled na Insideru pod odpovědí nebo napište na zdravko.krstanov@forbes.cz.