skip to main content
Jak být lepší

Nastartujte se. 6 tipů, jak zjistit, v čem potřebujete přidat

3 minuty čtení

Přemýšlíte, jak být v novém roce lepší, rychlejší nebo efektivnější než loni? Jsou to velké cíle, ale cesta k nim není až tak složitá, jak by se mohlo stát. Tohle je 6 tipů, jak se motivovat a dosáhnout čehokoli, co si zamanete.

1. Uvědomte si, že vás řídí mozek 

Jsme lidé a náš mozek je nastavený k úspoře energie. Vše řídí tak, abychom se příliš neudřeli, neriskovali, nešli do nových a nejistých situací. Proto se nám děje, že odkládáme, raději řešíme situace, které již známe, a úkoly, které nám připadají nejjednodušší.

Mozek je nástroj vychytralý. Přes emoce manipuluje s našimi činnostmi a udržuje nás tak pěkně v bezpečné a pohodlné zóně návyků.

Na začátku nového roku (ale taky kdykoli jindy) máme možnost si uvědomit, kolik jsme toho zvládli i nezvládli a jak se nám poslouchání našeho mozku vyplatilo. Pokud jsme spokojeni, máme svůj mozek nastavený dobře. Pokud zjistíme nedodělky, budeme se muset na svá nastavení podívat a poopravit je.

2. Jak nejlépe poznat, na co se vrhnout?

Rozdělte si život do 4 oblastí – práce, peníze, vztahy a zdraví a na stupnici 0 až 10 (deset je největší) si vyhodnoťte, jak jste na tom právě teď. Položte si otázku: Jak se cítím v této oblasti práce právě teď? Odpověď bude ležet někde mezi 0 a 10 a vše si zapište.

Pak si položte otázku: Co musím udělat, abych se v této oblasti cítil na 10? Vaše desítkové odpovědi jsou vaše cíle pro rok 2016. Jde právě o ty činnosti, kterým se musíte věnovat, dát jim prioritu, a pokud je nesplníte či nahradíte něčím jiným, budete při bilancování roku 2016 nespokojení.

Dále se budeme věnovat oblasti práce, ale můžete si tento jednoduchý systém aplikovat i na všechny zbývající.

3. Jak 10 nejlépe najít ve své práci?

Jakmile jste nalezli 10 pro svoji práci, napište si vše, co vás napadne k jejímu dosažení. Položte si opět otázku: Co by se muselo stát anebo co musím udělat, abych svoji 10 dosáhl?

Jednotlivé odpovědi pište na seznam a očíslujte je podle důležitosti takto: 0 znamená mohu udělat jako poslední, 10 musím začít dělat ihned.

Dále si do svého kalendáře prioritně zaneste realizaci činnosti označené jako 10 a stanovte si postup k jejich dosažení.

Reklama

Ukazuje se, že hodina práce s tímto systémem uspoří mým klientům desítky hodin jejich pracovního času a úspěch je zaručen. Nesmíte se ale bát sami sebe ani nikoho v okolí. (Pracovat se strachem je jiná kapitola práce na sobě.)

4. Co dělat, když umdlévám a realizace důležitého vázne?

Běžně se stává, že důležité odkládáme, trávíme čas neplodnými diskusemi, kafíčkováním, zabýváním se prací delegovanou od jiných apod. Uvědomte si, že nikdo nemá právo vás nacpat tam, kde sami nechcete být. Nikdo nemá právo vás zotročovat a cokoliv vám diktovat, pokud sami nechcete.

Pokud vám realizace nejpodstatnějších činností nejde, položte si záchrannou otázku: Co se stane, když své 10 nedosáhnu? Co ze mě bude, když zůstanu bez ní?

Ujasněte si, že průměrnost není pro vás, rozhodněte se definitivně, že právě vy nastoupíte cestu k tomu nejpodstatnějšímu!

5. Nezapomeňte na další 3 oblasti

Pracovat s nadšením a ubírat se ke svým 10 je skvělá věc. Budete nakopnutí, plní odvahy a touhy zažít skvělý pocit vlastního štěstí. Uvědomte si ale i to, že příjemný život je o rovnováze všech 4 oblastí. Přemíra hodin věnovaných práci přinese nerovnováhu v oblasti zdraví a vztahů.

Dejte proto císaři, co mu patří, a pak utečte z práce do soukromí. Tam máte jistě taky své 10. Vzhůru na masáže, sporty, sauny, vaření, procházky! Vzhůru domů k partnerovi či k dětem!

6. Nikdy nezklamte sami sebe

Osobní čest, síla, odvaha, spolehnutí se na sebe a dodržení slibů, které jste si dali, jsou hodnoty, které se lehce poruší, ale to pak má katastrofální následky na osobní identitu každého z nás.

Dodržujte své sliby! Plňte si stanovené úkoly! Pracujte se svými 10 a udržujte sami sebe v čistotě myšlení, motivů a tužeb.

Podobně jako se myjeme každý den, musíme pečovat i o své duševno. Nemyté tělo umí zasmrádnout a podobně i duše. Nedopusťte, aby jiní museli přičichnout k vašemu duševnímu zápachu.

Staňte se osobností, jež si hrdě kráčí ke svým desítkám, a slibte si, že dokud jich nedosáhnete, nevzdáte se! Tak se udržíte nad vodou i v okamžicích splínu, kdy se vám do ničeho nebude chtít.

Reklama
Reklama
Reklama