skip to main content
Investice

Nejlepší fondy roku: Thajsko, Brazílie a dluhopisy J&T. Forbes fandí umělé inteligenci

2 minuty čtení

Investicí roku 2018 se stal smíšený otevřený podílový fond J&T Money. Vyplývá to z každoročního srovnání podílových fondů dostupných v Česku široké veřejnosti, které připravuje společnost Fincentrum ve spolupráci s časopisem Forbes.

Letos byla hodnocena tříletá výkonnost 643 fondů, které splnily naše podmínky.

Vítězný J&T Money CZK dosáhl na tříletý hrubý výnos 3,41 procenta a po roce se opět vrátil do čela našeho hodnocení v kategorii Smíšený fond. Je přitom zaměřen především na investiční nápady skupiny J&T Patrika Tkáče a Ivana Jakaboviče, do kterých investuje prostřednictvím dluhových cenných papírů, jejichž vydávání skupina často sama také připravuje.

Nízké volatility dosahuje zejména proto, že významná část portfolia je tvořena dluhopisy, do nichž obvykle investují privátní investoři, kteří drží tyto dluhopisy do splatnosti. Na druhou stranu je nižší volatilita, a tedy relativně menší nejistota, vykoupena tím, že fond může obsahovat koncentrovaná rizika projektů skupiny J&T.

V dalších kategoriích byly letos uděleny ceny dluhopisovému fondu a akciovému fondu. Nejlepším progresivním dluhopisovým fondem se stal HSBC Global Investment – Brazil Bond. Ten investuje převážně do dluhopisů a cenných papírů souvisejících s Brazílií. Až 100 procent svých aktiv může vložit do papírů emitovaných nebo garantovaných brazilskou vládou, vládními agenturami nebo brazilskými společnostmi, denominovaných především v brazilské měně real.

Aktuální vydání magazínu
Buď zdravý
Forbes 1/2020

Dluhopisové fondy to v posledních letech neměly jednoduché. Dlouhodobě uvolněná měnová politika srazila výnosy i spekulativních dluhopisů tak nízko, že na dluhopisovém trhu už skoro rok nebylo kam investovat. Výjimku tvořily dluhopisy zemí, které si před počátkem sledovaného období prošly krizí a poté získaly zpět důvěru investorů. To je i případ Brazílie.

Mezi akciovými fondy se nejlépe udržel Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Thailand. Ten je zaměřen především na investice do akcií firem, které vznikly a podnikají v Thajsku. Přestál tak výprodeje v loňském roce, protože za poslední tři roky rostl z relativně nízké srovnávací základny. Thajsku se totiž kvůli dřívější politické krizi vyhýbal silný růst akcií po roce 2011 a země vše doháněla až právě v posledních letech.

Forbes každoročně vyhlašuje také divokou kartu pro aktuální rok. Letos podle nás stojí za pozornost podílový fond Allianz Global Artificial Intelligence, jenž investuje do akcií světových společností, jejichž podnikání bude mít prospěch z vývoje umělé inteligence nebo v současné době s jejím vývojem souvisí. Jeho portfolio tak obsahuje akcie společností, jako je SalesForce, Square nebo Nvidia.

Ve Forbesu se držíme toho, že Divoká karta má být trochu divoká. A doplňujeme, že neslouží jako investiční doporučení, ale má informovat o zajímavých fondech s neobvyklou strategií.

Investice roku 2018 a smíšený fond 2018

J&T MONEY CZK, otevřený podílový fond

Hrubý tříletý výnos (p. a.): 3,41 %

Nadvýnos (p. a.): 1,21 %

Nadvýnos/riziko: 1,42

Progresivní dluhopisový fond 2018

HSBC Global Investment Funds – Brazil Bond

Hrubý tříletý výnos (p. a.): 15,10 %

Nadvýnos (p. a.): 12,97 %

Nadvýnos/riziko: 0,65

Akciový fond 2018

Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Thailand Fund

Hrubý tříletý výnos (p. a.): 12,37 %

Nadvýnos (p. a.): 9,37 %

Nadvýnos/riziko: 0,66

Jak hodnotíme

Kritéria pro hodnocení fondů
Do širšího výběru byly zahrnuty všechny fondy, které splňovaly dvě podmínky: jsou v Česku oficiálně registrované od roku 2013 a jsou běžně dostupné, tedy žádné výlučné kluby kvalifikovaných investorů, ale klasický retail.

Hrubý výnos
Zásadní kritérium pro hodnocení fondu označuje to, kolik fond vydělá bez zohlednění vstupních a výstupních poplatků.

Nadvýnos
Počítáme čistý výnos, což je hrubý výnos očištěný o poplatky (většina fondů nemá výstupní, zato vstupní ano), který se pak ze tříletého hodnoticího období převádí na průměrnou roční hodnotu. Nadvýnos dostaneme tak, že od průměrného čistého výnosu se odečte bezriziková výnosnost neboli výnos, na který by běžný retailový klient dosáhl na bezpečné investici (pokud by investoval do termínovaných vkladů nebo státních dluhopisů pro občany).

Poměr nadvýnos/riziko (Sharpeho poměr)
Ukazuje podíl nadvýnosu k volatilitě a je klíčovým kritériem pro hodnocení fondů. Čím je výsledná hodnota poměru vyšší, tím je výhodnější poměr rizika a výnosu.