Ve chvíli, kdy něco přestanete chtít, získáte to.

Andy Warhol