V životě to můžeš někam dotáhnout, jsi-li pro to ochoten udělat vše.

Bruce Lee