Zítřek patří všem, kteří ho slyší přicházet.

David Bowie