To nejcennější z veškerého vašeho jmění jsou vaši přátelé.

Hérodotos