Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.

Jan Amos Komenský