Ředitel se muže a musí učit od všech. Od ředitele však jen někteří.

Milan Zelený