Vytrvalost je tvrdá práce, kterou vykonáte poté, co jste se jinou prací už unavili.

Newt Ginrich