Nebrala jsem si radu od nikoho jiného, jen od těch nejlepších. A jak jsem poslouchala!

Peggy Guggenheim