Podnikání není ani věda, ani umění. Je to praktická zkušenost.

Peter Drucker