Když vám někdo řekne, abyste něco dělali pro peníze, pošlete ho k čertu.

Ray Bradbury