V podnikání nemůžete čekat, až přejde bouře. Musíte se naučit tančit v dešti.

Steve Jobs