Kdyby na trhu záleželo na tom, co bylo v minulosti, tak jsou nejbohatšími lidmi historici.

Warren Buffett