Nedovolte, aby vám včerejší den zabral velkou část dneška.

Will Rogers